Hyrespolicy

Allmänt

Vår hyrespolicy är till för att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende hos oss.
Alla som uppfyller RE Fastigheters hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos oss.

Grundkrav

- Du ska ha fyllt 18 år.
- Du ska kunna betala hyran.
- Du ska ha betalat eventuella skulder till tidigare hyresvärdar.
- Du ska tidigare ha haft ett skötsamt och störningsfritt boende.
- Du ska ha en hemförsäkring.

Referenser

- Kreditupplysning tas på alla sökande.
- Referens ska vid anmodan kunna anges, i första hand från arbetsgivare och tidigare hyresvärd.

Val av hyresgäst:

- Vi förbehåller oss rätten att fritt välja hyresgäst.
- Särskild prövning sker vid kreditanmärkningar, osäkerhet om betalningsförmåga eller andra för boendet negativa referenser.

Dataskyddsförordningen (GDPR – EU 2016/679)

Genom att trycka ”Jag samtycker till ovanstående” när du som sökande registrerar en intresseanmälan till RE Fastigheter är jag medveten om att jag ger mitt fulla samtycke och godkännande att RE Fastigheter och ev. relevanta leverantörer behandlar mina personuppgifter i enlighet med nya dataskyddsförordningen (GDPR – EU 2016/679). RE Fastigheter har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma och pröva min ansökan om att bli hyresgäst hos RE Fastigheter. Jag godkänner att mina kontaktuppgifter kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst vid ett eventuellt lägenhetserbjudande.  

Jag intygar också att de uppgifter jag lämnat är riktiga samt är medveten om att eventuellt medsökande, barn, referenspersoner också omfattas av lagstiftningen ovan. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlats samt få eventuell felaktiga uppgifter rättade. För utförligare information läs mer om vår integritetspolicy på vår hemsida under ”OM OSS”.